Kontakt

Akademicki Klub Lotniczy

Adres: Wrocław, Ul. Wróblewskiego 27,
Akademik T-17 pok. 1
Email: pwr.jetstream@gmail.com