ZARZĄD

Michał Junik

Prezes Akademickiego Klubu Lotniczego 

Rafał Marcinkowski

Vice-Prezes Akademickiego Klubu Lotniczego

CZŁONKOWIE    ZESPOŁU

Damian Bajer

Filip Ciąder

Konrad Zaprucki

Krystian Chojnacki

Marcin Tomczak

Michał Wojnar

Olga Skiermunt

Paweł Cegiełka