займ на карту быстро

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

INSTYTUT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W ZAKRESIE: badania naziemnego i w locie, systemów diagnostycznych dla techniki lotniczej, wspomagania sterowania eksploatacją, symulacji i modelowania awioniki, uzbrojenia, lotniczych systemów rozpoznania, integracji systemów transmisji danych C4ISR, bezzałogowych statków powietrznych, diagnostyki powierzchni roboczych lotnisk, badania paliw i cieczy roboczych, testów i certyfikacji wyrobów, dowodzenia i szkoleń.